Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

 • 2012-03-20 LW BOGDANKA po 2011 roku LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. W 2011: SKOKOWY WZROST WYDOBYCIA W IV KWARTALE Więcej >

 • 2012-03-02 Wydobycie w lutym 2012 r. W lutym 2012 roku spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. osiągnęła poziom wydobycia netto węgla handlowego w wysokości ok. 723 tys. ton. Więcej >

 • 2012-03-01 Spółka przyjęła Strategię CSR na lata 2012 – 2015 Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. przyjęła do realizacji Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) na lata 2012 – 2015. Więcej >

 • 2012-02-27 Akcje nieodpłatne - informacja dla spadkobierców Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. przypomina, iż trwający obecnie proces nieodpłatnego udostępniania Akcji zostanie zakończony w dniu 9 marca 2012 r. Więcej >

 • 2012-02-16 Kolejny rekord wydobycia z jednej ściany Kompleks strugowy zainstalowany w Polu Stefanów osiągnął dobowe wydobycie na rekordowym dotychczas poziomie 23,1 tys. ton węgla przy postępie ściany 26 metrów. Więcej >

 • 2012-02-09 Bogdanka w czołówce Giełdowych Spółek Roku 2011 Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. po raz kolejny znalazła się w ścisłej czołówce rankingu Pulsu Biznesu – Giełdowa Spółka Roku 2011. Więcej >

 • 2012-02-07 Wydobycie w styczniu 2012 r. W styczniu 2012 roku spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. osiągnęła poziom wydobycia netto węgla handlowego w wysokości niemal 721 tys. ton. Więcej >

 • 2012-02-01 Bogdanka w nowym składzie Respect Index Warszawska Giełda Papierów Wartościowych w dniu 31 stycznia 2012 roku po raz kolejny wyłoniła laureatów prestiżowego Ratingu RESPECT Index. Więcej >

 • 2012-01-23 Zawarcie nowej umowy z Elektrownią Kozienice S.A. Spółka w dniu 23 stycznia 2012 roku zawarła z Elektrownią Kozienice S.A. nową, dodatkową do obowiązującej, Umowę Wieloletnią na dostawę węgla energetycznego dla potrzeb nowo budowanego bloku energetycznego Elektrowni Kozienice S.A.Umowa została zawarta na okres od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2036 roku, z rozpoczęciem fizycznym dostaw węgla energetycznego w I kwartale kalendarzowym 2017 roku. Więcej >

 • 2012-01-04 Akcje pracownicze na GPW S.A. w Warszawie 4 stycznia 2012 r. zostało wprowadzonych na GPW S.A. w Warszawie 3.208.111 akcji pracowniczych Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. nabytych nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników Spółki. Więcej >

 • 2012-01-02 Kolejny rekord wydobycia W grudniu 2011 roku Spółka  Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. osiągnęła poziom wydobycia netto węgla handlowego w wysokości niemal 763 tys. ton. Więcej >

 • 2011-12-28 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. Spółka w dniu 28.12.2011 roku podpisała Aneks nr 2 do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego nr 1456/W/2010, której dotyczył raport bieżący nr 43/2010 z dnia 14.12.2010 r., zawartej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka z siedzibą w Ostrołęce.Aneks przewiduje przeniesienie części dostaw węgla energetycznego dla bloków Elektrowni Ostrołęka z roku 2011 do realizacji w roku 2012 oraz ustala nowe ceny sprzedaży węgla energetycznego w roku 2012. Więcej >

 • 2011-12-27 Zawarcie umowy znaczącej z Elektrownią Kozienice S.A. Spółka w dniu 27 grudnia 2011 roku zawarła z Elektrownią Kozienice S.A. Więcej >

 • 2011-12-21 LW BOGDANKA S.A. zawarła umowę na dostawę węgla energetycznego z Elektrownią Północ sp. z o.o. W dniu 20 grudnia 2011 roku Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. zawarła z Elektrownią Północ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Kupujący”) umowę wieloletnią na dostawę węgla energetycznego dla potrzeb planowanych bloków energetycznych elektrowni (Blok I, Blok II) o mocy od 780 MW do 1050 MW każdy w technologii pyłowej węglowej z kotłami na parametry nadkrytyczne, w gminie Pelplin.Sumaryczna, szacunkowa wartość zawartej Umowy wg cen roku bieżącego wynosi 10,352 mld złotych netto przy założeniu, że dostawy będą trwały przez pełny okres 21 lat kalendarzowych od dnia rozpoczęcia dostaw.Dostawy węgla będą realizowane maksymalnie przez okres 21 lat kalendarzowych od momentu rozpoczęcia eksploatacji każdego bloku energetycznego Elektrowni (dnia rozpoczęcia dostaw) łącznie z okresem rozruchu każdego bloku energetycznego z zastrzeżeniem, że w pierwszym roku eksploatacji wielkości dostaw będą proporcjonalne w stosunku do całego roku kalendarzowego uzależnione od rzeczywistej daty rozpoczęcia dostaw.Automatyczne wypowiedzenie Umowy lub jej części (w części dla Bloku I lub Bloku II) nastąpi przy braku uzyskania przez Kupującego zamknięcia finansowego, którego termin uzyskania jest czasowo ograniczony.Termin rozpoczęcia dostaw dla każdego bloku Elektrowni liczony jest od dnia zamknięcia finansowego (uzyskania finansowania dłużnego).Zasady określania ceny węgla uzależnione są od dynamiki cen węgla na rynku krajowym i światowym.. Więcej >

 • 2011-12-21 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A W dniu 21 grudnia 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B. Więcej >