Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2017-09-20

Ogłoszenie przetargu dotyczącego wyboru firmy audytorskiej do badania i przeglądu sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla  „Bogdanka” S.A. udzieliła pełnomocnictwa dla Enea Centrum Sp. z o.o. do prowadzenia postępowania przetargowego na wybór firmy audytorskiej dla  Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. wspólnie ze spółkami zależnymi. Spółka Enea Centrum działa w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik pozostałych spółek Grupy Enea, a celem przetargu jest wskazanie wykonawcy badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółek z Grupy sporządzonych w latach 2018-2020.

Szczegóły przetargu ogłoszonego 19.09.2017 r., dostępne są poniżej:
http://www.lw.com.pl/pl,1,przetargi,s53,d3455,wybor_firmy_audytorskiej_dla_lwb_sa_do_badania_i_przegladu_sprawozdan_finansowych.html