Dokumenty korporacyjne

 

Lp.  Nazwa dokumentu Data ostatniej aktualizacji  Plik do pobrania
1. Ład korporacyjny 8 styczeń 2018 r. Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (94.92 KB)
2. Statut Spółki 24 sierpień 2018 r. Statut Lubelskiego Węgla Bogdanka SA
(237.97 KB
)
3. Kodeks Grupy Enea 26 czerwca 2017 r. Kodeks Grupy Enea (352.04 KB)
4. Regulamin Walnego Zgromadzenia 17 sierpnia 2016 r.  Regulamin Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka SA (93.42 KB)
5. Regulamin Rady Nadzorczej 20 październik 2017 r. Regulamin Rady Nadzorczej (3.96 MB)
6. Regulamin Zarządu 17 stycznia 2017 r.  Regulamin Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka SA (1.43 MB)