Dokumenty korporacyjne

 

Lp.  Nazwa dokumentu  Data ostatniej aktualizacji  Plik do pobrania
1. Ład korporacyjny 15 czerwca 2010 r.  Informacja w sprawie stosowania w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (30.62 KB)
2. Statut Spółki 27 października 2016 r. Statut Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. (214.38 KB)
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia 17 sierpnia 2016 r.  Regulamin Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.(93.42 KB)
4. Regulamin Rady Nadzorczej 8 grudnia 2016 r. Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 8.12.2016 r. (3.30 MB)
5. Regulamin Zarządu 17 stycznia 2017 r.  Regulamin Zarządu Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A.  (1.43 MB)