Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA

Imię i nazwisko Funkcja Życiorys
Mirosław Kowalik Przewodniczący Rady Nadzorczej pobierz
Szymon Jankowski Sekretarz Rady Nadzorczej pobierz
Przemysław Krasadomski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu pobierz
Ewa Nowaczyk Członek Rady Nadzorczej pobierz
Kamil Patyra Członek Rady Nadzorczej pobierz
Mariusz Romańczuk Członek Rady Nadzorczej pobierz
Anna Spoz Przewodnicząca Komitetu Audytu (niezależna) pobierz
Michał Stopyra Członek Komitetu Audytu (niezależny) pobierz