Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko Funkcja Życiorys
Szymon Jankowski Sekretarz Rady Nadzorczej pobierz
Magdalena Kaczmarek Członek Rady Nadzorczej pobierz
Mirosław Kowalik Przewodniczący Rady Nadzorczej pobierz
Przemysław Krasadomski Członek Rady Nadzorczej pobierz
Wiesław Piosik Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pobierz
Michał Stopyra Członek Rady Nadzorczej (niezależny) pobierz
Mariusz Romańczuk Członek Rady Nadzorczej pobierz
Kamil Patyra Członek Rady Nadzorczej pobierz