Terminy publikacji raportów

Terminy publikacji raportów okresowych LW BOGDANKA S.A. w 2017 roku:

30 marca 2017 r. Publikacja Jednostkowego i Skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok
zgodnie z Raportem bieżącym nr 1/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
25 maja 2017 r. Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku
zgodnie z Raportem bieżącym nr 1/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
7 września 2017 r. Publikacja Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku
zgodnie z Raportem bieżącym nr 1/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
23 listopada 2017 r. Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku
zgodnie z Raportem bieżącym nr 1/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.