Terminy publikacji raportów

Terminy publikacji raportów okresowych LW BOGDANKA S.A. w 2019 roku:

21 marca 2019 r. Publikacja Jednostkowego i Skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
zgodnie z Raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
23 maja 2019 r. Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
zgodnie z Raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
30 sierpnia 2019 r. Publikacja Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
zgodnie z Raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
21 listopada 2019 r. Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.
zgodnie z Raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.