Terminy publikacji raportów

Terminy publikacji raportów okresowych LW BOGDANKA S.A. w 2018 roku:

23 marca 2018 r. Publikacja Jednostkowego i Skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok
zgodnie z Raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.
24 maja 2018 r. Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku
zgodnie z Raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.
13 września 2018 r. Publikacja Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku
zgodnie z Raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.
23 listopada 2018 r. Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku
zgodnie z Raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.