you are here: Main page » News

News

2015-09-21

Enea ogłasza wezwanie na akcje LW Bogdanka

W dniu 14 września 2015 r. Enea S.A. ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Pełna treść raportu oraz wezwania dostępna jest pod poniższym linkiem:
http://ir.enea.pl/pr/300948/ogloszenie-wezwania-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-lubelski-wegiel-bogdanka-s-a.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa opinia Zarządu dotycząca powyższego wezwania zostanie przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym do dnia 29 września 2015 r.

 

Komentarz Zbigniewa Stopy, Prezesa Zarządu LW Bogdanka SA

Zarząd LW Bogdanka S.A., wspólnie z zaangażowanym w tym celu doradcą, analizuje obecnie warunki wezwania ogłoszonego przez ENEA S.A. W przewidzianym prawem terminie przekażemy do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu dotyczące wezwania, wraz z opinią na temat ceny akcji w wezwaniu przygotowaną przez niezależny podmiot (tzw. fairness opinion).