you are here: Main page » News

News

2012-10-25

Wyróżnienie dla LW BOGDANKA S.A.

Miło nam poinformować, że w dniu 19 października 2012 r. nasza spółka została wyróżniona przez Instytut Rachunkowości i Podatków za zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Sprawozdaniu  finansowym GK LW BOGDANKA. Wyróżnienie zostało wręczone podczas Gali Finałowej VII Edycji Konkursu na Najlepszy Raport Roczny za rok 2011 (The Best Annual Report  2011 wg MSSF/MSR).

Kapituła Konkursu uzasadniła swój wybór w następujący sposób:

„Na uwagę zasługuje fakt, że skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” uzyskiwało wysoką ocenę w powyższej kategorii począwszy już od pierwszego roku, kiedy zostało zgłoszone do konkursu. Zasady rachunkowości w tym opis znaczących szacunków i osądów przyjętych przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały zaprezentowane w sposób przejrzysty, umożliwiający zrozumienie kluczowych kwestii dla oceny działalności Grupy. Są one dostosowane do charakteru Grupy i uzupełnione o szczegółowe zasady specyficzne dla jej działalności. Kapituła konkursu w szczególności doceniła wysoką jakość i przydatność z punktu widzenia odbiorcy sprawdzania finansowego informacji zawartych w notach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uzyskano odpowiedni dobór informacji tak, aby przedstawić te istotne informacje w sposób przystępny dla czytelnika. Dzięki temu sprawozdanie finansowe jest treściwe, bardzo przejrzyste i zawiera informacje, które są istotne dla oceny sytuacji finansowej Grupy.”