Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
1/2018 2018-01-03 13:47 Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

Raport bieżący 1/2018

 

 

Data sporządzenia: 03.01.2018 r.

 


Temat: Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

 

Podstawa prawna ogólna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść:
Zarząd LW „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 stycznia 2018 roku podpisał Aneks do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego nr 1456/W/2010 („Umowa”), zawartej pomiędzy Spółką a ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce, ul. Elektryczna 5. Umowy dotyczyły raporty bieżące nr 43/2010 z dnia 14.12.2010 r., nr 32/2011 z dnia 28.12.2011 r., nr 29/2012 z dnia 29.05.2012 r., nr 41/2013 z dnia 19.11.2013 r., nr 23/2014 z dnia 30.12.2014 r., nr 53/2015 z dnia 22.12.2015 r. oraz nr 41/2016 z dnia 28.12.2016 r.


W wyniku zawarcia Aneksu przedłużony został okres obowiązywania Umowy do końca 2022 roku (uprzednio Umowa obowiązywała do końca roku 2019) oraz ustalone zostały warunki dostaw w roku 2018.


W wyniku zawarcia Aneksu zmianie ulega wartość całej Umowy, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2022 roku, która wyniesie obecnie 1 649 mln zł netto (tj. o 23,6 % więcej w stosunku do szacunków z raportu nr 41/2016), z czego wartość Umowy w okresie 2018 – 2022 wyniesie 404 mln zł.


Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.


Kryterium uznania zawartej Umowy za istotną jest znaczący wzrost jej wartości oraz fakt przedłużenia współpracy z jednym z kluczowych odbiorców Spółki.


Podstawa prawna przekazania raportu: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. (415.45KB)