Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
3/2018 2018-01-16 10:03 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz termin publikacji sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

Raport bieżący 3/2018

 

Data sporządzenia: 16.01.2018 r.

 

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz termin publikacji sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

 

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść:
Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:
1. Raporty okresowe za 2017 rok:

Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok - 23 marca 2018 roku
Skonsolidowane Sprawozdanie dotyczące płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok - 23 marca 2018 roku


2. Raporty okresowe za 2018 rok:


a) Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za I kwartał 2018 roku - 24 maja 2018 roku
  • za III kwartał 2018 roku - 23 listopada 2018 roku


Spółka informuje, że na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku i II kwartał 2018 roku.

Spółka składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. Nr 33, poz. 259.

 

b) Skonsolidowany raport półroczny za
I półrocze 2018 roku - 13 września 2018 roku

Spółka informuje, iż publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową nastąpi na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia.


Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki, w serwisie Relacji Inwestorskich (www.ri.lw.com.pl).
Podstawa prawna ogólna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 


Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz termin publikacji sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej (426.68KB)