Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
5/2018 2018-02-16 14:15 Odwołanie Prezesa Zarządu LW Bogdanka S.A. przez Radę Nadzorczą i powierzenie funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu

Raport bieżący 5/2018

 

 

Data sporządzenia: 16.02.2018 r.

 


Temat: Odwołanie Prezesa Zarządu LW Bogdanka S.A. przez Radę Nadzorczą i powierzenie funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu

 

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść:

W związku z powzięciem informacji o uchwale Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. („Spółka”), Zarząd informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 16.02.2018 r., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 9) Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Szlagi z funkcji Prezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu.


Ponadto Rada Nadzorcza, podjęła uchwałę w sprawie powierzenia funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Panu Sławomirowi Karlikowskiemu obecnemu Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Produkcji, pełniącemu równocześnie funkcję Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.


Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej zdecydowano także o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz przyjęcia szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na to stanowisko.


Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt. 21


Odwołanie Prezesa Zarządu LW Bogdanka S.A. przez Radę Nadzorczą i powierzenie funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu (274.05KB)