Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
6/2018 2018-02-26 13:33 Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A.

Raport bieżący 6/2018

 

 

Data sporządzenia: 26.02.2018 r.

 

 
Temat: Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A.

 

 

Podstawa prawna ogólna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść:


Zarząd LW „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 26.02.2018 r. został podpisany Aneks do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z dnia 8 stycznia 2009 r., zawartej pomiędzy Spółką a Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach.


Umowy dotyczyły raporty bieżące: nr: 29/2009 z dnia 25.11.2009 r., 26/2011 z dnia 05.12.2011 r., 55/2012 z dnia 28.12.2012 r., 21/2013 z dnia 10.06.2013 r., 20/2014 z dnia 17.12.2014 r., 48/2015 z dnia 25.11.2015 r., 40/2016 z dnia 06.12.2016 r., oraz 24/2017 z dnia 10.10.2017 r.


Przedmiotem umowy jest dostawa - sprzedaż węgla energetycznego do ZA „Puławy” S.A.


W wyniku zawarcia aneksu wydłużony zostaje okres obowiązywania Umowy do dnia 31.12.2022 r. oraz zwiększeniu ulegają wolumeny dostaw w latach 2019 – 2021.


W związku z zawarciem niniejszego aneksu, wartość Umowy wynosi obecnie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 1 340 mln zł netto (tj. o 22,4% więcej od wartości z raportu nr 24/2017 z dnia 10.10.2017 r.) - z czego wartość w latach 2018 – 2022 wyniesie 577 mln zł netto.


Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Zarząd uznaje powyższą informację za znaczącą z uwagi na fakt kontynuacji współpracy i istotną zmianę jej wartości.

 

Podstawa prawna przekazania raportu: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 


Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. (406.75KB)