Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
8/2018 2018-03-19 17:38 Powołanie Prezesa Zarządu

Raport bieżący 8/2018

 


Data sporządzenia: 19.03.2018 r.

 


Temat: Powołanie Prezesa Zarządu

 

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść:

 

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 19.03.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Artura Wasila od dnia 21.03.2018 r. na stanowisko Prezesa Zarządu.

 

Zgodnie z oświadczeniem powołanego Prezesa Zarządu nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej wobec LW Bogdanka S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i stanowisk zajmowanych przez Prezesa Zarządu LW Bogdanka S.A., wraz z przebiegiem kariery zawodowej.

 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt. 22.
 


Powołanie Prezesa Zarządu (269.35KB)
Załącznik do Raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 19.03.2018 r. – wykształcenie, kwalifikacje i stanowiska zajmowane przez Pana Artura Wasila, wraz przebiegiem kariery zawodowej (179.76KB)