Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
9/2018 2018-03-30 14:12 Wykup obligacji w terminie

Raport bieżący 9/2018

 


Data sporządzenia: 30.03.2018 r.

 


Temat: Wykup obligacji w terminie

 

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść:
Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 marca 2018 r. Spółka dokonała wykupu 750 obligacji serii BOGD02 300318 o wartości nominalnej 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) każda, wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji. Program emisji obligacji został ustanowiony w oparciu o zawartą z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowę dotyczącą Programu emisji obligacji, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2013 z dnia 23 września 2013 r.


Wykup Obligacji nastąpił poprzez zapłatę za każdą obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.

 

Wykup obligacji został dokonany zgodnie z terminem przewidzianym w Umowie Programowej, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2013 z dnia 27 września 2013 r.


Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 6 RMF GPW


Wykup obligacji w terminie (333.37KB)