Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
17/2018 2018-07-18 17:56 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 roku

Raport bieżący 17/2018

 

 

Data sporządzenia: 18.07.2018 r.

 

 

Temat: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 roku

 


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść:


Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 lipca 2018 roku powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Spółki za pierwsze półrocze 2018 roku (IH 2018) i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości:

 

Jednostkowe wyniki finansowe LW Bogdanka S.A. za IH 2018:


Przychody ze sprzedaży netto: 854.452 tys. zł
EBITDA: 270.028 tys. zł
EBIT: 73.961 tys. zł
Zysk netto: 64.453 tys. zł

 

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 4.519 tys. ton, a sprzedaż 4.341 tys. ton.

 

W drugim kwartale nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki. O zdarzeniach mających wpływ na wyniki pierwszego kwartału Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2018 z 13.04.2018 roku.

 

Spółka podtrzymuje deklarowany na cały 2018 rok plan produkcyjny na poziomie nie mniejszym niż 9 mln ton.

 

Zarząd uznaje powyższą informację za istotną z uwagi na potrzebę poinformowania rynku o postępach w realizacji deklarowanego na cały 2018 rok poziomu produkcji w kontekście niższych od oczekiwanych wyników, jakie Spółka uzyskała w pierwszym kwartale 2018 roku.

 

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym Raporcie Półrocznym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwsze półrocze 2018 roku, którego publikację zaplanowano na 13 września 2018 roku.
 


Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 roku (337.01KB)