Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
23/2018 2018-09-11 17:11 Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Raport bieżący 23/2018

 

 

Data sporządzenia:11.09.2018 r.

 

 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.


Podstawa prawna ogólna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Treść:


Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (dalej „Spółka” lub „Sprzedający”) informuje, iż w dniu 11.09.2018 r. zawarł ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice 1, Aneks do Umowy Wieloletniej nr UW/LW/01/2012 (dalej: „Umowa Wieloletnia”).


Umowy Wieloletniej dotyczyły raporty bieżące: nr 3/2012 z dnia 23.01.2012 r. oraz nr 36/2016 z dnia 29.09.2016 r.


Aneks do Umowy Wieloletniej określa warunki dostaw węgla energetycznego (wolumen ilościowy i cenę) w roku 2019 do ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. – źródło wytwórcze Elektrownia Kozienice.


W wyniku zawarcia aneksu wartość całej Umowy Wieloletniej obowiązującej w latach 2017 – 2036 wyniesie 16 439 mln zł netto, tj. o 17,7% więcej w stosunku do wartości podanej w raporcie nr 36/2016, przy czym w okresie 2017 – 2025 r. wartość Umowy Wieloletniej wyniesie 10 459 mln zł netto tj. o 16,9% więcej w stosunku do wartości podanej w raporcie nr 36/2016 z dnia 29.09.2016 r.


O karach umownych wynikających z Umowy Wieloletniej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2012 z dnia 23.01.2012 r.


Pozostałe warunki Umowy Wieloletniej nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.


Zarząd uznaje powyższe informacje za znaczące ze względu na poziom istotności zmian Umowy Wieloletniej wpływających na działalność Spółki.

 


Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. (339.39KB)