Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
26/2018 2018-10-01 14:14 Wykup obligacji w terminie

Raport bieżący 26/2018

 


Data sporządzenia: 1.10.2018 r.

 


Temat: Wykup obligacji w terminie

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść:


Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (dalej „Spółka”) po rozliczeniu w dniu dzisiejszym transakcji, informuje o dokonaniu wykupu 750 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) każda, wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji, z umowną datą wykupu przypadającą na dzień 30 września 2018 r. (niedziela).


Program emisji obligacji został ustanowiony w oparciu o zawartą z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowę dotyczącą Programu emisji obligacji, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2013 z dnia 23 września 2013 r.


Wykup Obligacji nastąpił poprzez zapłatę za każdą obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji, czyli łącznie 75 000 000 PLN (siedemdziesiąt pięć milionów złotych).


Wykup obligacji został dokonany zgodnie z terminem przewidzianym w Umowie Programowej.
 


Wykup obligacji w terminie (324.05KB)