Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
27/2018 2018-10-04 21:10 Powołanie nowych Członków Zarządu LW Bogdanka S.A.

Raport bieżący 27/2018

 


Data sporządzenia: 4.10.2018 r.

 


Temat: Powołanie nowych Członków Zarządu LW Bogdanka S.A.

 

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 


Treść:

 

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie:

 

1. Powołania Pana Artura Wasilewskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych od dnia 8.10.2018 r.

 

2. Powołania Pana Dariusza Dumkiewicza na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od dnia 15.10.2018 r.

 

Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Zarządu nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec LW Bogdanka S.A. jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk przez powołanych Członków Zarządu LW Bogdanka S.A., wraz z przebiegiem kariery zawodowej.

 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.5
 


Powołanie nowych Członków Zarządu LW Bogdanka S.A. (265.16KB)
Życiorys Pana Artura Wasilewskiego [załącznik] (191.57KB)
Życiorys Pana Dariusza Dumkiewicza [załącznik] (186.27KB)