Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2019 2019-04-09 09:48 Zmniejszenie udziału poniżej 5% przez fundusze inwestycyjne TFI PZU S.A.

Raport bieżący 4/2019

 


Data sporządzenia: 9.04.2019 r.

 


Temat: Zmniejszenie udziału poniżej 5% przez fundusze inwestycyjne TFI PZU S.A.


Podstawa prawna ogólna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 


Treść:


Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9.04.2019 r. powziął informację o zawiadomieniu od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. (TFI PZU) o zmniejszeniu łącznego udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez zarządzane przez TFI PZU fundusze inwestycyjne:


- PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,


- inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,


- PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum.


 

Zmniejszenie zaangażowania nastąpiło w wyniku rozliczenia w dniu 5 kwietnia 2019 r. transakcji sprzedaży akcji Spółki dokonanych w dniu 3 kwietnia 2019 r.


Zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

 


Zmniejszenie udziału poniżej 5% przez fundusze inwestycyjne TFI PZU S.A. (271.03KB)
Ujawnienie stanu posiadania akcji przez FI TFI PZU SA [załącznik] (228.47KB)