Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
5/2019 2019-04-16 08:23 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2019 r.

Raport bieżący 5/2019

 

Data sporządzenia: 16.04.2019 r.

 


Temat: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2019 r.

 


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 

Treść:


Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2019 r. powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2019 r. (IQ 2019) i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości:
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za IQ 2019:

 

Przychody ze sprzedaży netto: 540,8 mln zł
EBITDA: 206,5 mln zł
EBIT: 111,6 mln zł
Zysk netto: 87,6 mln zł

 

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 2.532 tys. ton, a sprzedaż 2.365 tys. ton.

Uzyskane w IQ 2019 wyniki finansowe są efektem ciągłej pracy nad poprawą efektywności operacyjnej kopalni, uzyskanego wysokiego poziomu produkcji i sprzedaży węgla handlowego oraz wzrostu cen sprzedaży węgla w kontraktach na 2019 r.
W omawianym okresie nie nastąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki.
Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2019 r., którego publikację zaplanowano na 23 maja 2019 r.
 


Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2019 r. (337.50KB)