Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
7/2019 2019-04-30 08:00 Zawarcie aneksu z Enea Elektrownia Połaniec S.A. dotyczącego ustaleń na 2021 r.

Raport bieżący 7/2019

 

Data sporządzenia: 30.04.2019 r.

 

 

 

Temat: Zawarcie aneksu z Enea Elektrownia Połaniec S.A. dotyczącego ustaleń na 2021 r.

 

 

Podstawa prawna ogólna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

 


Treść:


Zarząd LW „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”, „Sprzedający”) informuje, że w dniu 30.04.2019 r. podpisany został Aneks do Umowy Wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego nr 3/W/2012, („Umowa”) pomiędzy Spółką a Enea Elektrownia Połaniec S.A. (”Kupujący”) z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec.


Umowy Wieloletniej dotyczyły raporty bieżące: nr 41/2012 z dnia 12.07.2012 r., nr 31/2013 z dnia 30.08.2013 r., nr 38/2013 z dnia 31.10.2013 r., nr 40/2013 z dnia 18.11.2013 r., nr 21/2014 z dnia 17.12.2014 r., nr 50/2015 z dnia 7.12.2015 r., nr 35/2016 z dnia 30.08.2016 r., nr 37/2016 z dnia 30.09.2016 r. oraz 30/2018 z dnia 19.12.2018 r.


W wyniku zawarcia Aneksu Strony postanowiły zastosować formułę cenową obowiązującą dla okresu 2018 – 2020 służącą ustalenia ceny dostaw węgla, również w roku 2021.


W związku z tym, że w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Strony dokonały ww. ustaleń, usunięty został z treści Umowy warunek rozwiązujący, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2016.


Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych dla umów tego typu na rynku.
 


Zawarcie aneksu z Enea Elektrownia Połaniec S.A. dotyczącego ustaleń na 2021 r. (338.15KB)