Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
8/2019 2019-05-14 08:28 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2018

Raport bieżący 8/2019

 

 
Data sporządzenia: 14.05.2019 r.

 

 


Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2018

 

 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 


Treść raportu:

 

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. („Spółka”) z siedzibą w Bogdance informuje, że w dniu 14 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczącego podziału zysku netto za 2018 r. i wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.


Zarząd, proponuje wypracowany przez Spółkę w roku 2018 zysk netto w kwocie 51.596.697,12 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 12/100) podzielić w następujący sposób:
• Kwotę 25.510.192,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100) przeznaczyć na dywidendę tj. 0,75 zł na jedną akcję.
• Pozostałą kwotę, tj. 26.086.504,62 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset cztery złote 62/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

 

Powyższa propozycja jest zgodna z ogłoszoną przez Spółę polityką dywidendową przedstawioną w Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2025 roku (perspektywa do 2030 roku).

 

Zarząd skierował przedmiotowy wniosek do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

 

Wniosek Zarządu Spółki wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 


Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2018 (215.14KB)
Wniosek do ZWZ w sprawie podziału zysku za 2018 r. [załącznik] (539.49KB)