Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
9/2019 2019-05-15 11:21 Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok 2018

Raport bieżący 9/2019

 


Data sporządzenia: 15.05.2019 r.

 


Temat: Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok 2018

 


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

 

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. („Spółka”) z siedzibą w Bogdance informuje, że w dniu 15 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

 

Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem Zarząd proponuje wypracowany przez Spółkę w roku 2018 zysk netto w wysokości 51.596.697,12 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 12/100) podzielić w następujący sposób:

 

  • Kwotę 25.510.192,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100) przeznaczyć na dywidendę tj. 0,75 zł na jedną akcję.
  • Pozostałą kwotę, tj. 26.086.504,62 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset cztery złote 62/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.


Powyższa propozycja jest zgodna z ogłoszoną przez Spółę polityką dywidendową przedstawioną w Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2025 roku (perspektywa do 2030 roku).

 

Zarząd proponuje ustalenie dnia dywidendy na dzień 9 lipca 2019 r., a dnia wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2019 r.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.


 


Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok 2018 (217.51KB)