Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
10/2019 2019-05-15 19:17 Powołanie Zarządu LW Bogdanka S.A.

Raport bieżący 10/2019

 


Data sporządzenia: 15.05.2019 r.

 


Temat: Powołanie Zarządu LW Bogdanka S.A.

 

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 


Treść:

 

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania, z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, Zarządu na nową kadencję w składzie:

 

1. Pan Artur Wasil - Prezes Zarządu,


2. Pan Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,


3. Pan Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych,


4. Pan Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju.

 

Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Zarządu nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec LW Bogdanka S.A. jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk przez powołanych Członków Zarządu LW Bogdanka S.A., wraz z przebiegiem kariery zawodowej.

 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.5
 


Powołanie Zarządu LW Bogdanka S.A. (274.20KB)
Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk przez powołanych Członków Zarządu LW Bogdanka S.A., wraz z przebiegiem kariery zawodowej [załącznik] (200.29KB)