Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
13/2019 2019-06-18 10:57 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto LW Bogdanka S.A. za 2018 rok

Raport bieżący nr 13/2019

 

Data sporządzenia: 18.06.2019 r.

 

 

 

Temat: Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto LW Bogdanka S.A. za 2018 rok

 

Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

 

 

 

Treść raportu:

 

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. ("Spółka") informuje, że obradujące w dniu 18 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2018 r. i wypłaty dywidendy.

 

 

Wypracowany przez Spółkę w roku 2018 zysk netto w kwocie 51.596.697,12 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 12/100) ZWZ postanowiło podzielić w następujący sposób:

 
• Kwotę 25.510.192,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100) przeznaczyć na dywidendę co stanowi 0,75 zł na jedną akcję.
• Pozostałą kwotę, tj. 26.086.504,62 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset cztery złote 62/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

 

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 34 013 590 sztuk.


Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 9 lipca 2019 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2019 r.

 
Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 19 ust. 2
 


Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto LW Bogdanka S.A. za 2018 rok (292.70KB)