Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
17/2019 2019-07-15 17:11 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2019 roku

Raport bieżący 17/2019

 

Data sporządzenia: 15.07.2019 r.

 

 


Temat: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2019 roku

 


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 

 

Treść:


Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. informuje, iż w dniu 15 lipca 2019 roku powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Grupy za pierwsze półrocze 2019 roku (IH 2019) i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości:

 


Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za IH 2019:

Przychody ze sprzedaży netto: 1.098.336 tys. zł
EBITDA: 421.778 tys. zł
EBIT: 229.177 tys. zł
Zysk netto: 187.692 tys. zł

 

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 4.825 tys. ton, a sprzedaż 4.770 tys. ton.

 

W drugim kwartale nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki. O zdarzeniach mających wpływ na wyniki pierwszego kwartału Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2019 z 24.04.2019 roku.

 

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym Raporcie Półrocznym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwsze półrocze 2019 roku, którego publikację zaplanowano na 30 sierpnia 2019 roku.
 


Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2019 roku (335.99KB)