Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
18/2019 2019-07-25 11:30 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Raport bieżący nr 18/2019

 


Data sporządzenia: 25.07.2019 r.

 

 

 

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

 

 

Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

 

 

 

Treść:

 

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”, „LW Bogdanka”) informuje, iż w dniu 25 lipca 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w wyniku podjętej uchwały odwołało Pana Przemysława Krasadomskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

 

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w wyniku podjętej uchwały powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Izabelę Antczak-Bogajczyk

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Izabela Antczak-Bogajczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec LW Bogdanka jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych przez Panią Izabelę Antczak-Bogajczyk wcześniej stanowisk wraz z przebiegiem kariery zawodowej.

 

 

Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 5 pkt. 5, 6
 


Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. (410.12KB)
Zyciorys Izabela Antczak-Bogajczyk [załącznik] (101.78KB)