Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2020 2020-04-17 07:36 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2020 r.

Raport bieżący 4/2020

 

 

Data sporządzenia: 17.04.2020 r.

 

 


Temat: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2020 r.

 


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 

Treść:


Zarząd Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2020 r. powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2020 r. (IQ 2020) i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości:


Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za IQ 2020:

 

Przychody ze sprzedaży netto: 464,1 mln zł
EBITDA: 134,8 mln zł
EBIT: 44,9 mln zł
Zysk netto: 33,7 mln zł

 

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 2.066 tys. ton, a sprzedaż 1.918 tys. ton.
Wpływ na niższe wyniki operacyjne Spółki w 1Q 2020 miało przede wszystkim zmniejszenie popytu na węgiel energetyczny ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa, wynikające z ciepłej i wietrznej zimy. Różnica w poziomie wyników 1Q 2020/1Q 2019 wynika także z kumulacji w 1Q 2019 czynników, które w nadzwyczaj korzystny sposób wpłynęły na wyniki tego kwartału.


Obecna sytuacja epidemiczna nie wpłynęła w sposób istotny na działalność spółki w 1Q 2020.

Zarząd wskazuje jednak na brak w chwili obecnej możliwości przewidzenia skutków powyższego zjawiska w skali światowej, krajowej i branżowej, a w konsekwencji brak możliwości określenia jego wpływu na działalność operacyjną i finansową Spółki w kolejnych kwartałach.


W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki.


Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2020 r., którego publikację zaplanowano na 22 maja 2020 r.
 


Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2020 r. (342.57KB)