Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
6/2020 2020-05-15 12:31 Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 na kapitał rezerwowy Spółki

Raport bieżący 6/2020

 


Data sporządzenia: 15.05.2020 r.

 

 

 


Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 na kapitał rezerwowy Spółki

 


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 

 

Treść raportu:

 

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. („Spółka”) z siedzibą w Bogdance informuje, że w dniu 15 maja 2020 r. podjął uchwałę w sprawie skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku o podział zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2019 w wysokości 306.183.753,52 zł (słownie: trzysta sześć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote 52/100) i przeznaczenia go w całości na kapitał rezerwowy Spółki.


Zarząd skierował przedmiotowy wniosek do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.


Wniosek Zarządu Spółki wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 


Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 na kapitał rezerwowy Spółki (200.79KB)
Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2019 [załącznik] (465.82KB)