Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty okresowe

Raporty okresowe

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
IQ 2017 2017-05-25 06:49 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za I kwartał 2017 r., opublikowany w dniu 25 maja 2017 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK LW Bogdanka za IQ 2017 [załącznik] (3172.99KB)
Sprawozdanie Finansowe GK LW Bogdanka za IQ 2017 [załącznik] (986.21KB)
Wybrane dane finansowe IQ 2017 [załącznik] (276.42KB)
Wybrane dane finansowe IQ 2017 [załącznik] (75.00KB)