Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
13/2017 2017-05-09 20:14 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2017 roku

Raport bieżący 13/2017

 


Data sporządzenia: 9.05.2017 r.

 


Temat: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2017 roku

 

Podstawa prawna ogólna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
 

Treść:
Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 9 maja 2017 roku podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2017 roku (IQ 2017), które zostały zaprezentowane poniżej:


Jednostkowe wyniki finansowe LW Bogdanka S.A. za IQ 2017:
- Przychody ze sprzedaży netto: 463 360 tys. zł
- EBITDA: 172 431 tys. zł
- EBIT: 84 472 tys. zł
- Zysk netto: 64 100 tys. zł.

 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za IQ 2017:
- Przychody ze sprzedaży netto: 465 166 tys. zł
- EBITDA: 179 820 tys. zł
- EBIT: 89 743 tys. zł
- Zysk netto: 68 179 tys. zł.

 

W omawianym okresie nie nastąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki.
 

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w „Skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za I kwartał 2017 roku”, którego publikację zaplanowano na 25 maja 2017 roku.


Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2017 roku (350.36KB)