Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
24/2017 2017-10-10 21:38 Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A.

Raport bieżący 24/2017

 

 

Data sporządzenia: 10.10.2017 r.Temat: Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A.

 

Podstawa prawna ogólna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:
Zarząd LW „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 10.10.2017 r. został podpisany Aneks do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z dnia 8.01.2009 r., zawartej pomiędzy Spółką a Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach.
 

Umowy dotyczyły raporty bieżące: nr: 29/2009 z dnia 25.11.2009 r., 26/2011 z dnia 05.12.2011 r., 55/2012 z dnia 28.12.2012 r., 21/2013 z dnia 10.06.2013 r., 20/2014 z dnia 17.12.2014 r., 48/2015 z dnia 25.11.2015 r. oraz 40/2016 z dnia 06.12.2016 r.
 

Przedmiotem umowy jest dostawa - sprzedaż węgla energetycznego do ZA „Puławy” S.A.
 

Aneks określa nowe warunki dostaw węgla energetycznego w okresie jej obowiązywania (wyższa cena i wolumeny ilościowe).
 

W wyniku zawarcia niniejszego aneksu, wartość Umowy wynosi obecnie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 1 095 mln zł netto - z czego wartość w latach 2018 – 2021 wyniesie 333 mln zł netto.
 

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Zarząd uznaje powyższą informację za znaczącą z uwagi na fakt kontynuacji współpracy i istotną zmianę jej wartości w latach 2018 - 2021.

 

Podstawa prawna przekazania raportu: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. (408.56KB)