Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
11/2018 2018-05-16 18:02 Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017 na kapitał rezerwowy Spółki

Raport bieżący 11/2018

 


Data sporządzenia: 16.05.2018 r.

 


Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017 na kapitał rezerwowy Spółki

 


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

 

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. („Spółka”) z siedzibą w Bogdance informuje, że w dniu 16 maja 2018 r. podjął uchwałę w sprawie skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku o podział zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2017 w wysokości 673.281.183,53 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 53/100) i przeznaczenia go w całości na kapitał rezerwowy Spółki.


Zarząd skierował przedmiotowy wniosek do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania.


Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.


Wniosek Zarządu Spółki wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 


Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017 na kapitał rezerwowy Spółki (201.37KB)
Wniosek Zarządu o podział zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2017 wraz z uzasadnieniem [załącznik] (706.49KB)