Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty okresowe

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
IQ 2018 2018-05-24 07:06 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za I kwartał 2018 r., opublikowany w dniu 24 maja 2018 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK LW Bogdanka za IQ 2018 [załącznik] (3218.36KB)
Sprawozdanie Finansowe GK LW Bogdanka za IQ 2018 [załącznik] (1663.29KB)
Wybrane dane finansowe IQ 2018 [załącznik] (396.86KB)
Wybrane dane finansowe IQ 2018 [załącznik] (74.50KB)