Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
28/2018 2018-10-17 17:05 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2018 roku

Raport bieżący 28/2018

 

 

Data sporządzenia: 17.10.2018 r.


 

Temat: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2018 roku

 


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść:
Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 października 2018 roku podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2018 roku (I-IIIQ 2018), które zostały zaprezentowane poniżej:


Jednostkowe wyniki finansowe LW Bogdanka S.A. za I-IIIQ 2018:
Przychody ze sprzedaży netto: 1.334.261 tys. zł
EBITDA: 388.446 tys. zł
EBIT: 88.410 tys. zł
Zysk netto: 74.129 tys. zł

 

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 6.820 tys. ton, a sprzedaż 6.788 tys. ton.

 

W trzecim kwartale nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki.

Spółka podtrzymuje deklarowany na cały 2018 rok plan produkcyjny na poziomie nie mniejszym niż 9 mln ton.

 

Zarząd uznaje powyższą informację za istotną z uwagi na potrzebę poinformowania rynku o postępach w realizacji deklarowanego na cały 2018 rok poziomu produkcji w kontekście niższych od oczekiwanych wyników, jakie Spółka uzyskała w pierwszym kwartale 2018 roku.

 

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za trzy kwartały 2018 roku, którego publikację zaplanowano na 23 listopada 2018 roku.
 


Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2018 roku (336.86KB)