Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
29/2018 2018-11-19 14:20 Zawarcie aneksu do umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Raport bieżący 29/2018

 

Data sporządzenia: 19.11.2018 r.

 


Temat: Zawarcie aneksu do umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

 

Podstawa prawna ogólna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:


Zarząd LW „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 19.11.2018 r. został podpisany Aneks do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z dnia 8.01.2009 r., zawartej pomiędzy Spółką a Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach.


Umowy dotyczyły raporty bieżące: nr 29/2009 z dnia 25.11.2009 r., nr 26/2011 z dnia 05.12.2011 r., nr 55/2012 z dnia 28.12.2012 r., nr 21/2013 z dnia 10.06.2013 r., nr 20/2014 z dnia 17.12.2014 r., nr 48/2015 z dnia 25.11.2015 r., nr 40/2016 z dnia 06.12.2016 r., nr 24/2017 z dnia 10.10.2017 r. oraz nr 6/2018 z dnia 26.02.2018 r.


Przedmiotem umowy jest dostawa - sprzedaż węgla energetycznego dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.


W wyniku zawarcia aneksu ustalona została cena dostaw w 2019 r. i wydłużony zostaje okres obowiązywania Umowy do dnia 31.12.2023 r.


W wyniku zawarcia niniejszego aneksu, szacunkowa wartość Umowy od momentu jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2023 roku wyniesie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 1 534 mln zł netto (tj. o 14,6% więcej od wartości z raportu nr 6/2018 z dnia 26.02.2018 r.), z czego planowana wartość w latach 2019 – 2023 wyniesie 666 mln netto.


Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.


Kryterium uznania zawartej Umowy za istotną jest wzrost jej wartości oraz fakt przedłużenia współpracy z jednym z kluczowych odbiorców Spółki.

 


Zawarcie aneksu do umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (406.39KB)