Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
31/2018 2018-12-31 13:11 Wykup obligacji w terminie i zakończenie Programu Emisji Obligacji

Raport bieżący 31/2018

 


Data sporządzenia: 31.12.2018 r.

 


Temat: Wykup obligacji w terminie i zakończenie Programu Emisji Obligacji

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść:


Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2018 r. Spółka dokonała wykupu 750 obligacji serii BOGD05 301218 o wartości nominalnej 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) każda, wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji (dalej „Program”). Program został ustanowiony w oparciu o zawartą z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Umowę Programową, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2013 z dnia 23 września 2013 r.


Wykup Obligacji nastąpił poprzez zapłatę za każdą obligację kwoty pieniężnej w wysokości jej wartości nominalnej.


Wykup obligacji został dokonany zgodnie z terminem przewidzianym w Umowie Programowej.


W związku z powyższym Spółka zakończyła Program Emisji Obligacji wynikający z Umowy Programowej z dnia 23 września 2013 roku dotyczącej emisji obligacji do kwoty 300 mln PLN zawartej z bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
 


Wykup obligacji w terminie i zakończenie Programu Emisji Obligacji (333.76KB)