Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
3/2019 2019-01-31 13:27 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

Raport bieżący 3/2019

 

Data sporządzenia: 31.01.2019 r.

 

 

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019


Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

Treść:


Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. („Spółka”) działając zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] („Rozporządzenie”) podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2019:


1. Raporty okresowe za 2018 r.:
- Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. - 21 marca 2019 r.
- Skonsolidowane Sprawozdanie dotyczące płatności na rzecz administracji publicznej za 2018 r. - 21 marca 2019 r.


2. Raporty okresowe za 2019 r.:
a) Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2019 r. - 23 maja 2019 r.
- za III kwartał 2019 r. - 21 listopada 2019 r.
b) Skonsolidowany raport półroczny za:
- I półrocze 2019 r. - 30 sierpnia 2019 r.

 

Spółka informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. i II kwartał 2019 r.

 

Spółka składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

 

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki, w serwisie Relacji Inwestorskich (www.ri.lw.com.pl).

 
Podstawa prawna ogólna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 


Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019 (402.73KB)