Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
12/2019 2019-05-17 18:26 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku

Raport bieżący 12/2019

 


Data sporządzenia: 17.05.2019 r.

 


Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku

 


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 


Treść raportu:

 

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. („Spółka”) z siedzibą w Bogdance informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku na dzień 29 maja 2019 roku.


Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 23 maja 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku.

 

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


 


Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku (199.58KB)