Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
27/2019 2019-11-22 14:22 Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A

Raport bieżący 27/2019

 

Data sporządzenia: 22.11.2019

 

 


Temat: Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A


Podstawa prawna ogólna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 Treść:


Zarząd LW „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 listopada 2019 roku podpisał Aneks do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego nr 1456/W/2010 („Umowa”), zawartej pomiędzy Spółką a ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce, ul. Elektryczna 5.
Umowy dotyczyły raporty bieżące nr 43/2010 z dnia 14.12.2010 r., nr 32/2011 z dnia 28.12.2011 r., nr 29/2012 z dnia 29.05.2012 r., nr 41/2013 z dnia 19.11.2013 r., nr 23/2014 z dnia 30.12.2014 r., nr 53/2015 z dnia 22.12.2015 r., nr 41/2016 z dnia 28.12.2016 r. oraz nr 1/2018 z dnia 03.01.2018 r.


W wyniku zawarcia Aneksu ustalona została cena sprzedaży węgla w roku 2020 oraz na nowo ustalono wolumeny dostaw węgla w latach 2020 - 2022.


W związku z zawarciem Aneksu zmianie ulega wartość całej Umowy, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2022 roku, która wyniesie obecnie 1 539 mln zł netto (tj. o 6,7 % mniej w stosunku do szacunków z raportu nr 1/2018), z czego wartość Umowy w okresie 2020 – 2022 wyniesie 180 mln zł.


Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.


Podstawa prawna przekazania raportu: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 


Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A (405.96KB)