Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty

Raporty bieżące

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
12/2020 2020-06-15 11:51 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.

Raport bieżący 12/2020

 

 

Data sporządzenia: 15.06.2020 r.

 

 

 


Temat: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.

 

 

Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

 

 


Treść:

 

Zarząd LW Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15.06.2020 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 10.06.2020 r. rejestracji zmian w Statucie Spółki przyjętych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 29.05.2020 r.

 
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz dokonane zmiany.

 

 

Podstawa prawna szczegółowa: §5 pkt 1 RMF GPW.

 


Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A. (271.83KB)
Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz dokonane zmiany. [załącznik] (467.38KB)