Nagrania z Walnych Zgromadzeń


2017

Data wydarzenia Zdarzenie
2017-12-29 Nagranie z przebiegu obrad NWZ - 2017-12-29
2017-06-26 Nagranie z przebiegu obrad ZWZ - 2017-06-26
2017-03-07 Nagranie z przebiegu obrad NWZ - 2017-03-07