Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 13 grudnia 2019 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na 13 grudnia 2019

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 400 oraz art. 402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, na wniosek akcjonariusza - ENEA S.A. - zwołuje na dzień 13.12.2019 r. na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz warunki uczestnictwa (314.02 KB )

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 25.07.2019 r. (165.55 KB )

Wniosek wraz z projektami uchwał oraz uzasadnieniem zmian w Statucie zgłoszony przez Akcjonariusza (102.71 KB )

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 13.12.2019 r. ( 272.48 KB)

 

  Porządek obrad:

Lp. Punkt porządku obrad
Załączniki do punktu porządku obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki  
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  

 

Wzór pełnomocnictwa (43.80 KB)