Znajdujesz się: Strona główna » O firmie » Władze spółki » Zarząd

Zarząd

_EGE0866xp.jpg

Artur Wasil

Prezes Zarządu

Pan Artur Wasil w 2002 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kierunek - Górnictwo i Geologia, Specjalność – Geotechnika Górnicza. W 2002 r. podjął pracę zawodową w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A. gdzie przeszedł szczeble kariery zawodowej od stanowiska stażysty do sztygara oddziałowego oddziału wydobywczego. W 2012 r. podjął pracę w przedsiębiorstwie PRG Linter S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Górniczych, a począwszy od 2014 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu. Pan Artur Wasil ukończył również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej na UMCS w Lublinie. 

S__awomir_Karlikowski.jpg

Sławomir Karlikowski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Produkcji i Rozwoju

Pan Sławomir Karlikowski jest absolwentem wydziału Górnictwa i Geologii, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie gdzie w 1991 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera ze specjalnością - Projektowanie i Budowa Kopalń. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Górnictwie oraz Zarządzania i Marketingu. Pan Sławomir Karlikowski z LW Bogdanka SA związany jest od 1991 r. Od 1992 r. pełnił funkcje kierownicze pod ziemią, od 2007 r. pełnił funkcje zarządcze wyższego szczebla, by w 2013 r. objąć funkcję Naczelnego Inżyniera (później Dyrektora ds. Produkcji) Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, którą to funkcję sprawuje do chwili obecnej. Od 23 maja 2016 r. objął funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Produkcji - Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w LW Bogdanka SA. Od 16 lutego 2018 r. do 20 marca 2018 r. p.o. Prezesa Zarządu LW Bogdanka SA. Od 8 maja 2018 r. pełni funkcję Zastępca Prezesa Zarządu LW Bogdanka SA ds. Produkcji i Rozwoju.

Stanis__aw_Misterek.jpgStanisław Misterek

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Pan Stanisław Misterek ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Studia Podyplomowe w zakresie Standardów europejskich w rachunkowości i finansach na SGH w Warszawie, Studia Podyplomowe w zakresie zamówień publicznych na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej spółek na WSPiA w Lublinie. Ukończył wiele szkoleń z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości. Stanisław Misterek jest dyplomowanym Księgowym i posiada tytuł Biegłego Rewidenta. Pan Stanisław Misterek powiązany jest z branżą wydobywczą i energetyczną od trzydziestu siedmiu lat. Z Lubelskim Zagłębiem Węglowym związany od 1979, od 1990 pełnił kluczowe funkcje w Grupie Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka. W tym czasie zdobył doświadczenie w zarządzaniu spółką działającą w branży wydobywczej oraz energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania obszarem finansowym przedsiębiorstwa. Od maja 2008 do stycznia 2016 odpowiadał za finanse w Łęczyńskiej Energetyce sp. z o.o. Od 1 kwietnia 2016 objął funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych w LW Bogdanka SA.

Adam_Partyka.jpg

Adam Partyka

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych

Pan Adam Partyka ukończył studia magisterskie na Politechnice Lubelskiej na kierunku Inżynierskie zastosowanie informatyki oraz Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Rachunkowość i finanse. Ukończył wiele szkoleń z zakresu: audytu, odpowiedzialności i kompetencji kadry zarządzającej, finansów dla menedżerów oraz kursów na członków zarządów i rad nadzorczych spółek. Z Lubelskim Węglem Bogdanka związany od 1985 r. Od czerwca 2014 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”. W latach 2007 - 2014 pełnił funkcję sztygara zmianowego urządzeń elektrycznych pod ziemią. W latach 2006 - 2012 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA. Od 1 kwietnia 2016 objął w niej funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych w LW Bogdanka SA.

Marcin_Kapkowski.jpg

Marcin Kapkowski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji

Pan Marcin Kapkowski z wykształcenia jest inżynierem automatykiem, w 2001 r. ukończył wydział elektryczny Politechniki w Częstochowie. W ostatnich 15 latach uczestniczył i ukończył szereg kursów i szkoleń biznesowych. Pan Marcin Kapkowski przez piętnaście lat związany był z międzynarodową grupą przemysłową SANDVIK. W ramach grupy operował w różnych obszarach przemysłu, od stalowego poprzez inżynieryjny a ostatnie 3 lata również górniczy. W polskim oddziale spółki piastował stanowisko dyrektora zarządzającego i członka zarządu. Wcześniej zdobywał doświadczenie w wielu obszarach biznesowych i budował kontakty na rynku globalnym operując na wszystkich niemalże kontynentach. W latach 2007 - 2013 był odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie strategii biznesowej dywizji Wire and Heating Technology. Uczestniczył i prowadził wiele procesów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych w obszarach sprzedaży, zakupów, produkcji czy zarządzania koszykiem produktów. Od 23 maja 2016 r. objął funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji w LW Bogdanka SA. Pan Marcin Kapkowski włada biegle językiem angielskim.