Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

 • 2012-02-01 Bogdanka w nowym składzie Respect Index Warszawska Giełda Papierów Wartościowych w dniu 31 stycznia 2012 roku po raz kolejny wyłoniła laureatów prestiżowego Ratingu RESPECT Index. Więcej >

 • 2012-01-23 Zawarcie nowej umowy z Elektrownią Kozienice S.A. Spółka w dniu 23 stycznia 2012 roku zawarła z Elektrownią Kozienice S.A. nową, dodatkową do obowiązującej, Umowę Wieloletnią na dostawę węgla energetycznego dla potrzeb nowo budowanego bloku energetycznego Elektrowni Kozienice S.A.Umowa została zawarta na okres od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2036 roku, z rozpoczęciem fizycznym dostaw węgla energetycznego w I kwartale kalendarzowym 2017 roku. Więcej >

 • 2012-01-04 Akcje pracownicze na GPW S.A. w Warszawie 4 stycznia 2012 r. zostało wprowadzonych na GPW S.A. w Warszawie 3.208.111 akcji pracowniczych Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. nabytych nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników Spółki. Więcej >

 • 2012-01-02 Kolejny rekord wydobycia W grudniu 2011 roku Spółka  Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. osiągnęła poziom wydobycia netto węgla handlowego w wysokości niemal 763 tys. ton. Więcej >

 • 2011-12-28 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. Spółka w dniu 28.12.2011 roku podpisała Aneks nr 2 do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego nr 1456/W/2010, której dotyczył raport bieżący nr 43/2010 z dnia 14.12.2010 r., zawartej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka z siedzibą w Ostrołęce.Aneks przewiduje przeniesienie części dostaw węgla energetycznego dla bloków Elektrowni Ostrołęka z roku 2011 do realizacji w roku 2012 oraz ustala nowe ceny sprzedaży węgla energetycznego w roku 2012. Więcej >

 • 2011-12-27 Zawarcie umowy znaczącej z Elektrownią Kozienice S.A. Spółka w dniu 27 grudnia 2011 roku zawarła z Elektrownią Kozienice S.A. Więcej >

 • 2011-12-21 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A W dniu 21 grudnia 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B. Więcej >

 • 2011-12-21 LW BOGDANKA S.A. zawarła umowę na dostawę węgla energetycznego z Elektrownią Północ sp. z o.o. W dniu 20 grudnia 2011 roku Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. zawarła z Elektrownią Północ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Kupujący”) umowę wieloletnią na dostawę węgla energetycznego dla potrzeb planowanych bloków energetycznych elektrowni (Blok I, Blok II) o mocy od 780 MW do 1050 MW każdy w technologii pyłowej węglowej z kotłami na parametry nadkrytyczne, w gminie Pelplin.Sumaryczna, szacunkowa wartość zawartej Umowy wg cen roku bieżącego wynosi 10,352 mld złotych netto przy założeniu, że dostawy będą trwały przez pełny okres 21 lat kalendarzowych od dnia rozpoczęcia dostaw.Dostawy węgla będą realizowane maksymalnie przez okres 21 lat kalendarzowych od momentu rozpoczęcia eksploatacji każdego bloku energetycznego Elektrowni (dnia rozpoczęcia dostaw) łącznie z okresem rozruchu każdego bloku energetycznego z zastrzeżeniem, że w pierwszym roku eksploatacji wielkości dostaw będą proporcjonalne w stosunku do całego roku kalendarzowego uzależnione od rzeczywistej daty rozpoczęcia dostaw.Automatyczne wypowiedzenie Umowy lub jej części (w części dla Bloku I lub Bloku II) nastąpi przy braku uzyskania przez Kupującego zamknięcia finansowego, którego termin uzyskania jest czasowo ograniczony.Termin rozpoczęcia dostaw dla każdego bloku Elektrowni liczony jest od dnia zamknięcia finansowego (uzyskania finansowania dłużnego).Zasady określania ceny węgla uzależnione są od dynamiki cen węgla na rynku krajowym i światowym.. Więcej >

 • 2011-12-21 Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. podpisała aneks do umowy z Elektrownią Połaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA W dniu 19.12.2011 roku Spółka podpisała Aneks nr 8 do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego zawartej w dniu 30 października 2007 roku pomiędzy Spółką a Elektrownią Połaniec Spółką Akcyjną - Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA.Zawarty Aneks umożliwia realizację części dostaw określonych na rok 2011 opisanych w aneksie nr 6 o wartości około 40,8 mln zł, w roku 2012. Więcej >

 • 2011-12-05 Proces wprowadzania akcji serii B do obrotu - informacje dla osób uprawnionych W dniu 8 grudnia 2009 r. Skarb Państwa dokonał pierwszej transakcji zbycia akcji Spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. (dalej Spółka) na zasadach ogólnych, czego konsekwencją było uzyskanie przez osoby uprawnione prawa do nieodpłatnego nabycia akcji serii B (dalej Akcje lub Akcje Serii B). Więcej >

 • 2011-12-01 Rekordowe wydobycie w październiku i listopadzie Spółka  Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. osiągnęła w listopadzie 2011 r. poziom wydobycia netto węgla handlowego w wysokości 699 tys. ton, wobec 543 tys. ton w październiku br. Więcej >

 • 2011-11-09 Wyniki GK LW BOGDANKA po trzecim kwartale 2011 URUCHOMIENIE WYDOBYCIA SZYBEM 2.1 W POLU STEFANÓW, WYNIKI ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI SPÓŁKI Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w trakcie trzech kwartałów 2011 roku prawie 866 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Więcej >

 • 2011-11-04 Bogdanka uruchomiła produkcję w Stefanowie [ZDJECIE_MINIATURA,stefanow1112_300.jpg,112,150,225,300,5,10,left]Spółka  Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. informuje, iż osiągnęła, docelowy na tym etapie, poziom średnio 10 tysięcy ton wydobycia węgla na dobę szybem wydobywczo-wentylacyjnym 2.1 w Polu Stefanów. Więcej >

 • 2011-10-05 Przekłamanie w Parkiecie W dzisiejszym wydaniu (5 października 2011r.) Gazety Giełdy Parkiet na str. 10 opublikowano nieprawdziwą informację zatytułowaną: „Bogdanka 1,6 mld zł obrotów” dotyczącą prognozy danych finansowych spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Więcej >

 • 2011-10-03 Bogdanka uruchamia szyb wydobywczy w Stefanowie Spółka  Lubelski Węgiel Bogdanka SA informuje, iż w sobotę 1 października 2011 r. rozpoczęła próbny rozruch ściany wydobywczej w Polu Stefanów. Więcej >