Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

 • 2011-12-21 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A W dniu 21 grudnia 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B. Więcej >

 • 2011-12-21 LW BOGDANKA S.A. zawarła umowę na dostawę węgla energetycznego z Elektrownią Północ sp. z o.o. W dniu 20 grudnia 2011 roku Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. zawarła z Elektrownią Północ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Kupujący”) umowę wieloletnią na dostawę węgla energetycznego dla potrzeb planowanych bloków energetycznych elektrowni (Blok I, Blok II) o mocy od 780 MW do 1050 MW każdy w technologii pyłowej węglowej z kotłami na parametry nadkrytyczne, w gminie Pelplin.Sumaryczna, szacunkowa wartość zawartej Umowy wg cen roku bieżącego wynosi 10,352 mld złotych netto przy założeniu, że dostawy będą trwały przez pełny okres 21 lat kalendarzowych od dnia rozpoczęcia dostaw.Dostawy węgla będą realizowane maksymalnie przez okres 21 lat kalendarzowych od momentu rozpoczęcia eksploatacji każdego bloku energetycznego Elektrowni (dnia rozpoczęcia dostaw) łącznie z okresem rozruchu każdego bloku energetycznego z zastrzeżeniem, że w pierwszym roku eksploatacji wielkości dostaw będą proporcjonalne w stosunku do całego roku kalendarzowego uzależnione od rzeczywistej daty rozpoczęcia dostaw.Automatyczne wypowiedzenie Umowy lub jej części (w części dla Bloku I lub Bloku II) nastąpi przy braku uzyskania przez Kupującego zamknięcia finansowego, którego termin uzyskania jest czasowo ograniczony.Termin rozpoczęcia dostaw dla każdego bloku Elektrowni liczony jest od dnia zamknięcia finansowego (uzyskania finansowania dłużnego).Zasady określania ceny węgla uzależnione są od dynamiki cen węgla na rynku krajowym i światowym.. Więcej >

 • 2011-12-21 Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. podpisała aneks do umowy z Elektrownią Połaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA W dniu 19.12.2011 roku Spółka podpisała Aneks nr 8 do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego zawartej w dniu 30 października 2007 roku pomiędzy Spółką a Elektrownią Połaniec Spółką Akcyjną - Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA.Zawarty Aneks umożliwia realizację części dostaw określonych na rok 2011 opisanych w aneksie nr 6 o wartości około 40,8 mln zł, w roku 2012. Więcej >

 • 2011-12-05 Proces wprowadzania akcji serii B do obrotu - informacje dla osób uprawnionych W dniu 8 grudnia 2009 r. Skarb Państwa dokonał pierwszej transakcji zbycia akcji Spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. (dalej Spółka) na zasadach ogólnych, czego konsekwencją było uzyskanie przez osoby uprawnione prawa do nieodpłatnego nabycia akcji serii B (dalej Akcje lub Akcje Serii B). Więcej >

 • 2011-12-01 Rekordowe wydobycie w październiku i listopadzie Spółka  Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. osiągnęła w listopadzie 2011 r. poziom wydobycia netto węgla handlowego w wysokości 699 tys. ton, wobec 543 tys. ton w październiku br. Więcej >

 • 2011-11-09 Wyniki GK LW BOGDANKA po trzecim kwartale 2011 URUCHOMIENIE WYDOBYCIA SZYBEM 2.1 W POLU STEFANÓW, WYNIKI ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI SPÓŁKI Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w trakcie trzech kwartałów 2011 roku prawie 866 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Więcej >

 • 2011-11-04 Bogdanka uruchomiła produkcję w Stefanowie [ZDJECIE_MINIATURA,stefanow1112_300.jpg,112,150,225,300,5,10,left]Spółka  Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. informuje, iż osiągnęła, docelowy na tym etapie, poziom średnio 10 tysięcy ton wydobycia węgla na dobę szybem wydobywczo-wentylacyjnym 2.1 w Polu Stefanów. Więcej >

 • 2011-10-05 Przekłamanie w Parkiecie W dzisiejszym wydaniu (5 października 2011r.) Gazety Giełdy Parkiet na str. 10 opublikowano nieprawdziwą informację zatytułowaną: „Bogdanka 1,6 mld zł obrotów” dotyczącą prognozy danych finansowych spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Więcej >

 • 2011-10-03 Bogdanka uruchamia szyb wydobywczy w Stefanowie Spółka  Lubelski Węgiel Bogdanka SA informuje, iż w sobotę 1 października 2011 r. rozpoczęła próbny rozruch ściany wydobywczej w Polu Stefanów. Więcej >

 • 2011-09-01 Wyniki GK LW BOGDANKA po pierwszym półroczu 2011 LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. PO I PÓŁROCZU 2011: ZDECYDOWANE ZWIĘKSZENIE INWESTYCJI, WYNIKI ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI SPÓŁKI Więcej >

 • 2011-08-29 Węgiel ze Stefanowa – I skip w górę W sobotę, 27 sierpnia 2011 r. o godz. 10.27 na powierzchnię wyjechał pierwszy skip z węglem z pola Stefanów. Więcej >

 • 2011-08-22 Minister w Bogdance W poniedziałek 22 sierpnia z wizytą Bogdance gościł Maciej Kaliski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Więcej >

 • 2011-08-17 Inwestycje Bogdanki w Stefanowie - czat inwestorski Inwestycje w Stefanowie – czat z Mirosławem Tarasem, Prezesem Bogdanki oraz Krystyną Borkowską - Z-cą Prezesa ds. Więcej >

 • 2011-07-15 Bogdanka w nowym składzie Respect Index Warszawska Giełda Papierów Wartościowych w dniu 14 lipca po raz kolejny wyłoniła laureatów prestiżowego Ratingu RESPECT Index. Więcej >

 • 2011-06-24 Już 2 lata na Giełdzie 25 czerwca 2011 r. mijają 2 lata od chwili debiutu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. na GPW w Warszawie - pierwszej polskiej kopalni węgla kamiennego notowanej na giełdzie. Więcej >