Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

 • 2010-03-05 Wstępne wyniki finansowe LW Bogdanka za 2009 r. Ze względu na potrzeby zbilansowania wyników branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. przedstawił w dniu 3 marca 2010 r. nieaudytowane wyniki finansowe w zakresie przychodów ze sprzedaży, zysku operacyjnego i zysku netto Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.Dane przedstawione w zestawieniach pokazują, że wszystkie wyniki za 2009 r. przewyższają wartości wypracowane rok wcześniej. Więcej >

 • 2010-03-05 LW Bogdanka podpisuje 15-letnią umowę z Elektrownią Kozienice S.A. W dniu 4 marca 2010 r. została podpisana w Bogdance 15-letnia umowa na dostawę węgla do Elektrowni Kozienice S.A. Więcej >

 • 2010-02-26 Bogdanka Kopalnią Roku 2009 Bogdanka zajęła I miejsce w prestiżowym rankingu „Kopalnia Roku”, organizowanym corocznie przez Szkołę Eksploatacji Podziemnej, Wyższy Urząd Górniczy, Fundację „Bezpieczne Górnictwo” oraz Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. Więcej >

 • 2010-02-02 Wybory nowych Członków Zarządu Spółki na lata 2010 ÷ 2012 W związku z faktem, iż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za 2009 rok wygasają mandaty Członków Zarządu VI kadencji, Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. Więcej >

 • 2010-01-28 Bogdanka w obiektywie Tomasza Hensa Sukcesy i rozwój Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. coraz częściej są opisywane przez krajowe i zagraniczne media. Więcej >

 • 2010-01-26 Budynek nadszybia w styczniu 2011 roku Bogdanka podpisała umowę na wykonanie projektów i budowę wieży szybu 2.1 oraz budynku nadszybia wraz z pozostałymi obiektami  w tym m.in. fundamentów wyciągarki, fundamentów windy frykcyjnej, kanału wentylacyjnego, dróg, placów, torów i oświetlenia terenu w Polu Stefanów.  Wykonawcą tej inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. w Katowicach. Więcej >

 • 2009-12-31 Nieodpłatne akcje dla pracowników Transakcja zbycia przez Skarb Państwa w dniu 8 grudnia 2009 r. 1.689.939 akcji LW „Bogdanka” S.A. na zasadach ogólnych, otworzyła drogę do rozpoczęcia realizacji procesu nieodpłatnego udostępniania akcji LW „Bogdanka” S.A. uprawnionym pracownikom, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.W dniu 22 października 1997 r. sporządzono w Spółce ostateczną listę osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji. Więcej >

 • 2009-12-09 Skarb Państwa obniżył swoje udziały w Spółce Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. otrzymała powiadomienie z Ministerstwa Skarbu Państwa o transakcji zbycia przez MSP akcji Spółki na sesji w dn. 8 grudnia 2009 r. Więcej >

 • 2009-12-08 Barbórka 2009... - w kościele św. Więcej >

 • 2009-12-01 Umowa na estakadę zawarta Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. zawarł w dn. 30 listopada 2009 r. umowę z Polimex – Mostostal S.A. na budowę tzw. estakady – odstawy urobku z szybu 2.1 w Polu Stefanów do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polu Bogdanka Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.To jedna z ważniejszych inwestycji związanej z rozbudową istniejącej i budową nowej infrastruktury w Polu Stefanów. Więcej >

 • 2009-11-25 20 - lat Konfederacji Pracodawców Polskich Konfederacja Pracodawców Polskich, której członkiem jest Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., obchodzi w dniu 25 listopada br. Więcej >

 • 2009-11-17 Bogdanka zdobywcą nagrody East Capital Debiut  giełdowy LW Bogdanka S.A. został uznany przez firmę East Capital, zarządzającą kapitałem, za najlepsze IPO w Europie Wschodniej w 2009 roku. Więcej >

 • 2009-11-10 Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. po trzech kwartałach 2009 WYSOKA DYNAMIKA WYNIKÓWSPÓŁKA PODNOSI PROGNOZY FINANSOWE NA 2009 ROKCieszymy się, że możemy poinformować o wynikach Spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.  za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku. Więcej >

 • 2009-09-28 Konferencja pt. „LW Bogdanka a ochrona środowiska” W dniach 21 ÷ 22 września 2009 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się konferencja pt. „Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. a ochrona środowiska”. Więcej >

 • 2009-09-28 Bogdanka w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ryzyko zawodowe w górnictwie” Z dniem 1 października 2009 r. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. przystępuje do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ryzyko zawodowe w górnictwie”. Organizatorem kampanii jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Więcej >