Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

 • 2015-06-11 Komentarz Prezesa Zarządu Zbigniewa Stopy dotyczący dywidendy KOMENTARZ ZBIGNIEWA STOPY, PREZESA ZARZĄDU LW BOGDANKA S.A. Sytuacja na polskim rynku węgla nadal pogarsza się. Więcej >

 • 2015-06-02 LW Bogdanka opublikowała Raport Zintegrowany za 2014 W ostatnich dniach maja 2015 r. podczas Konferencji Wallstreet, która odbyła się w Karpaczu, LW Bogdanka S.A. zaprezentowała swój pierwszy opracowany marketingowo Raport Zintegrowany za 2014 r. Kopalnia w Bogdance już od kilku lat opracowuje i publikuje marketingowe raporty roczne z obszaru finansowego, zaś drugi rok z zakresu pozafinnasowego. Więcej >

 • 2015-04-10 Bogdanka po pierwszym kwartale 2015 roku LW Bogdanka S.A. wydobywa 1,99 mln ton węgla w I kwartale i podtrzymuje plan sprzedaży węgla na poziomie 9,3 – 9,5 mln ton w 2015 roku.   Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, zanotowała w I kwartale 2015 roku produkcję węgla handlowegona poziomie 1,99 mln ton, wobec 2,24 mln ton w tym samym okresie rok wcześniej. Więcej >

 • 2015-03-12 GK Bogdanka po 2014 roku: realizacja celów strategicznych i solidne wyniki pomimo trudnych warunków rynkowych. WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGII NA KOLEJNE LATA W ZWIĄZKU Z OBECNĄ TRUDNĄ SYTUACJĄ RYNKOWĄ   Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest LW BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała po 2014 roku solidne wyniki finansowe, pomimo trudnych warunków rynkowych. Więcej >

 • 2015-01-08 Rekordowe wydobycie Bogdanki w IV kwartale 2014 roku REKORDOWE WYDOBYCIE LW BOGDANKA S.A W IV KWARTALE, WYDOBYCIE W CAŁYM 2014 ROKU NA POZIOMIE BLISKO 9,2 MLN TON   Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, zanotowała w IV kwartale 2014 roku produkcję węgla handlowegona rekordowo wysokim w historii Spółki poziomie 2,56 mln ton, czyli o 21,3% wyższym niż w tym samym okresie rok wcześniej (2,11 mln ton) oraz o 7,6% wyższym od osiągniętego w III kwartale tego roku (2,38 mln ton). Więcej >

 • 2014-12-19 Bogdanka w nowym składzie Respect Index Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych – RESPECT Index. Więcej >

 • 2014-11-14 Stanowisko Bogdanki w sprawie K-6-7 STANOWISKO LW BOGDANKA S.A W SPRAWIE ODMOWNEJ DECYZJI MINISTERSTWA ŚRODOWISKA DOTYCZĄCEJ WNIOSKU O KONCESJĘ WYDOBYWCZĄ NA OBSZAR K-6-7   Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., w związku z otrzymaniem w dniu 12 listopada 2014 r. decyzji Ministerstwa Środowiska o utrzymaniu w mocy zaskarżonej przez Spółkę decyzji z dnia 5 września 2014 r. o odmowie udzielenia koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6 i K-7”, informuje, że niezwłocznie złoży skargę na ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Decyzja Ministerstwa Środowiska jest według nas wadliwa, dlatego też nie składamy broni w walce o koncesję na obszar K-6-7. Więcej >

 • 2014-11-06 Bogdanka po trzech kwartałach 2014 roku Poprawa wyników w III kw. w porównaniu z II kwartałem pomimo trudnych warunków rynkowych  Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest LW BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała po trzech kwartałach 2014 roku przychody ze sprzedaży sięgające 1,5 mld zł, czyli wyższe o 5,1% od osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej. Więcej >

 • 2014-11-05 Zakończenie sporu zbiorowego - aktualizacja Zarząd Spółki informuje, że w dniu 5 listopada 2014 roku zakończony został spór zbiorowy w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku 2014. Strony zawarły porozumienie, na mocy którego uzgodniono, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2014 r., zostanie zrealizowane na poziomie o 2,5 % wyższym niż w roku 2013 poprzez wypłatę nagrody specjalnej, płatnej w dwóch ratach (listopad 2014 r., styczeń 2015 r.). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bazowe na rok 2015 pozostaje bez zmian tj. na poziomie wykonania za rok 2013.   Aktualizacja - 06.11.2014 r. godz. 9.00 Poniżej publikujemy treść listu Prezesa Zarządu w sprawie zakończenia sporu zbiorowego: Szanowni Państwo, W atmosferze zrozumienia racji przedstawianych podczas rozmów, ponownie udało nam się porozumieć. Więcej >

 • 2014-10-21 Stanowisko Zarządu LW Bogdanka w sprawie sporu zbiorowego Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. informuje o powstaniu sporu zbiorowego ze wszystkimi działającymi w Spółce organizacjami związkowymi. Więcej >

 • 2014-10-01 LW Bogdanka S.A wydobywa 2,38 mln ton węgla w trzecim kwartale 2014 roku. Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, zanotowała w III kwartale 2014 roku produkcję węgla handlowegona rekordowo wysokim poziomie 2,38 mln ton, czyli o 10,2% wyższym niż w tym samym okresie rok wcześniej (2,16 mln ton) oraz o 17,8% wyższym od osiągniętego w II kwartale tego roku (2,02 mln ton). Więcej >

 • 2014-09-22 Bogdanka zwróciła się do Ministerstwa Środowiska o ponowne rozpatrzenie wniosku o koncesję wydobywczą na obszar K-6-7 Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. w związku z otrzymaniem 8 września informacji o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o koncesję wydobywczą na obszarze K-6-7, informuje, że złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Spółka uzasadnia swój wniosek interesem publicznym, nieprawidłowym stosowaniem przez organ koncesyjny przepisów prawa geologicznego i górniczego dotyczących koncesji  oraz faktem, że prowadzenie prac rozpoznawczych na terenie rozpoznanym w stopniu wystarczającym do rozpoczęcia wydobycia jest bezprzedmiotowe i opóźnia możliwe już rozpoczęcie wydobycia na tym terenie, co jest działaniem wbrew ekonomicznym interesom Skarbu Państwa.   „Mamy nadzieję, że Ministerstwo Środowiska ponownie przeanalizuje nasz wniosek i weźmie pod uwagę argumenty prawne, które przemawiają na korzyść Bogdanki, oraz szeroko rozumiane dobro publiczne. Więcej >

 • 2014-09-09 Bogdanka zwróci się o ponowne rozpatrzenie wniosku o koncesję wydobywczą na obszar K-6-7 Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., w związku z otrzymaniem informacji o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o koncesję wydobywczą na obszarze K-6-7 informuje, że niezwłocznie złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jednocześnie Spółka przygotowuje się do rozpoczęcia prac związanych z otrzymaną w ostatnich miesiącach koncesją na rozpoznanie złoża „Ostrów” oraz oczekuje na koncesję na rozpoznanie złoża „Orzechów”.   „Nasz wniosek o koncesję wydobywczą na obszarze K-6-7, złożony w grudniu 2013 roku,  spełniał wszystkie wymagania formalno-prawne, co potwierdziło Ministerstwo Środowiska. Więcej >