Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2012-12-05

Umowa na dostawy węgla do Grupy Ożarów S.A.

W dniu 5 grudnia 2012 r. Spółka podpisała Umowę wieloletnią kupna/sprzedaży węgla energetycznego z Grupą Ożarów S.A., która przewiduje dostawy w latach 2013-2017 łącznie dla potrzeb zakładów: Cementowni Ożarów i Rejowiec

W dniu 5 grudnia 2012 r. Spółka podpisała Umowę wieloletnią kupna/sprzedaży węgla energetycznego z Grupą Ożarów S.A., która przewiduje dostawy w latach 2013-2017 łącznie dla potrzeb zakładów: Cementowni Ożarów i Rejowiec.

W związku z powyższym łączna wartość obrotów w ciągu ostatnich 12 miesięcy i wartość przyszłych dostaw wg umów zawartych pomiędzy LW BOGDANKA S.A. a Grupą Ożarów S.A. wyniosła ok. 295,04 mln zł netto.

Umowa przewiduje dostawy węgla energetycznego w okresie od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2017 r.

Sumaryczna, szacunkowa wartość zawartej Umowy wg cen bieżących wynosi bez dopuszczalnych odchyleń około 218,45 mln zł netto.

Więcej informacji dotyczących Umowy można znaleźć w raporcie bieżącym nr 53/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku.