Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2012-09-28

Zbigniew Stopa kieruje Spółką

Rada Nadzorcza odwołała Mirosława Tarasa z funkcji Prezesa Zarządu.

Spółką kieruje Zbigniew Stopa.

W dniu 27 września Rada Nadzorcza odwołała Mirosława Tarasa z funkcji Prezesa zarządu Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Decyzja w tej sprawie podjęta została na podstawie  §. 25 ust. 1 Statutu Spółki. W uzasadnieniu decyzji Rada Nadzorcza przedstawiła, iż „w trakcie dyskusji okazało się że Prezes Zarządu nie podziela wizji Rady Nadzorczej co do konieczności i kierunków wdrożenia rekomendacji wynikających z wyników audytu”, który był prowadzony w LW Bogdanka przez spółki konsultingowe Ernst & Young oraz SRK COLSYNTING (UK) Limited od początku lipca bieżącego roku.

Na podstawie §. 25 ust. 1 Rada Nadzorcza powierzyła obowiązki Prezesa Zarządu Zbigniewowi Stopie.

Zbigniew Stopa był v-ce Prezesem Zarządu ds. technicznych. Był również dotychczas faktycznym I zastępcą Prezesa i wielokrotnie pod jego nieobecność kierował pracami Zarządu.
Zbigniew Stopa urodził się w 1959 r. Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z Lubelskim Węglem „Bogdanka". W swojej karierze przeszedł przez wszystkie szczeble rozwoju zawodowego w spółce od stażysty pod ziemią, przez nadsztygara górniczego pod ziemią, do Kierownika Działu Robót Górniczych. 

Od grudnia 2006 roku Zbigniew Stopa był zastępcą Prezesa zarządu LW Bogdanka S.A. i aktywnie uczestniczył w procesach upublicznienia spółki na GPW i realizacji strategicznych celów rozwojowych LW Bogdanka S.A.

W 2008 roku Zbigniew Stopa otrzymał tytuł Generalnego dyrektora górniczego II stopnia.
Zbigniew Stopa ukończył studia magisterskie w 1984 r. na Wydziale Górniczym – Kierunku Górnictwa i Geologii – specjalność - Technika Eksploatacji Złóż w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W roku 1997 r. ukończył podyplomowe studia w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach w zakresie Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Uczestniczył też  w wielu szkoleniach i kursach, ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych JSSP.