Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2012-08-02

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z PH-U „Energokrak” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

W dniu 1 sierpnia 2012 roku Spółka podpisała aneks do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego z dnia 19 lipca 2011 r., z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „Energokrak” Sp. z o.o., zmieniający całkowicie treść Umowy, która została opisana w raporcie bieżącym nr 21/2011 z dnia 19.07.2011 r.

Aneks dopuszcza możliwość realizacji dostaw węgla do Odbiorców z Grupy EDF, ponadto zwiększeniu ulegną wolumeny ilościowe dostaw dla potrzeb Odbiorcy.

W wyniku zawarcia Aneksu Umowa obowiązuje Strony od dnia 19 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2015 roku. Strony ustaliły także możliwość przedłużenia umowy na kolejne lata.

W wyniku zawarcia Aneksu zwiększa się wartość Umowy (bez uwzględnienia opcji dodatkowych, możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) z 393 mln zł netto do szacunkowej wartości 621 mln zł netto w cenach bieżących.

Więcej informacji znajduje się w raporcie.