Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2012-06-12

Zmiana w porządku obrad Nadzwyczjnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2012 r. Spółka powzięła informację o wniosku zgłoszonym przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. działające w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku, następującego punktu:
„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”.

Proponowana treść uchwały, treść wniosku oraz pozostałe dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dostępne są w zakładce Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenie.